Namerané hodnoty pre vykurovanie.

Hodnoty prepočítané na 1m2 aktívnej plochy pri tepelnom spáde: vstupná voda/ výchádzajúca voda

    30/20       36,6 W/m2

    40/20      74,9 W/m2

    50/20  113,8  W/m2

 Hrúbka panelu je 15mm, hrúbka rúrky je 10,1mm.

Aktívna ploch panelu je  /šxv/  623x2270mm, celkový rozmer panelu je 623x2500mm

 Namerane_hodnoty.jpg

Namerané hodnoty pre chladenie.

Hodnoty prepočítané na 1m2 aktívnej plochy pri tepelnom spáde: vstupná voda/ výchádzajúca voda

  14/16/26 C        40,545  W/m2

Hrúbka panelu je 15mm, hrúbka rúrky je 10,1mm.

Aktívna ploch panelu je  /šxv/  623x2270mm, celkový rozmer panelu je 623x2500mm